Dział EksploatacjiNr  telefonuNr wewnętrznyNr pokoju
Kierownik Działu (22) 641-55-17 134 18b
Spec.ds.lokali użytkowych i gospod. (22) 643-18-27 123 17
Mistrz zieleni i Grupy gospodarczej (22) 641-55-17 , 663 323 272 126 18a
Administrator osiedla I i II ul. Polinezyjska/ Magellana, Strzeleckiego, Teligi (22) 641-55-17 , 730 003 726 121 18c
Administrator osiedla III, ul. Kulczyńskiego, B. Polaka, (22) 641-55-17 , 730 003 425 122 18a
Administrator osiedla IV ul. Szolc-Rogozińskiego, Grzegorzewskiej, (22) 641-55-17,  730 003 167 124 18a
Administrator osiedla V ul. Ciszewskiego, Gutta, Nugat Kopcińskiego, Przybylskiego, (22) 641-55-17 , 730 003 271 142 18c