Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z dwóch osób: Prezesa i Zastępcy Prezesa, wybranych w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Spółdzielni Radzie Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu. Skład Zarządu Społdzielni Mieszkaniowej "Na Skraju":

ZARZĄD

  • Prezes Zarządu

Marcin Galas

  • Zastępca Prezesa Zarządu

Ferdynand Szwed