Dział Finansowo-KsięgowyNr  telefonuNr wewnętrznyNr pokoju
Główny Księgowy/Pełnomocnik Zarządu (22) 643-29-60  119 8
Kierownik Działu (22) 641-52-01 117 8b
Spec. ds. księgowości (22) 644-66-34 128 9
Spec. ds. księgowości (22) 644-66-34 128 9
Spec. ds.rozliczeń mediów (22) 641-13-01 131 8a
Spec. ds. windykacji (22) 643-99-21 127 3
Spec.ds.księgowości i rozliczeń (22) 641-13-14 130 3
Spec.ds.księgowości i rozliczeń (22) 643-99-14 114 3