Ogłoszenie 1 Informacja i terminarz wymiany wodomierzy w SM „Na Skraju” w 2022 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2019 poz. 759, z póź. zm.) od dnia 16.08.2022 r. (w godz. 11:00 – 18:00) rozpocznie się w lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wymiana wodomierzy, które utraciły cechy legalizacji na nowe, z odczytem radiowym.
W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie miejsca wymiany wodomierzy (zdjęcie zabudowy ekranów, szafek oraz innych elementów ograniczających dostęp do wodomierzy).

Szczegółowe terminy wymiany wodomierzy dla poszczególnych nieruchomości budynkowych (nie dotyczy budynków, których lokale wyposażone są w wodomierze posiadające aktualną cechę legalizacji, tj. w których wymiana wodomierzy miała miejsce w roku 2019) są zamieszczone na klatkach schodowych i w gablotach informacyjnych budynków.

Terminy wymiany wodomierzy dla kolejnych budynków a także drugie terminy wymiany w lokalach, które z przyczyn uzasadnionych nie zostaną udostępnione do wymiany w pierwszym terminie, będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej oraz na klatkach schodowych i w gablotach informacyjnych budynków (jw.).

Wykonanie wymiany wodomierza prosimy potwierdzić u Wykonawcy poprzez złożenie podpisu na protokole wymiany
(z danymi o numerach wodomierzy i ich wskazań – zarówno demontowanych jak i nowo montowanych wodomierzy).

Ponadto informujemy, że przewidywany czas wykonania wymiany wodomierzy w jednym lokalu będzie trwał około 30 minut oraz, że mogą wystąpić również okresowe przerwy w dostawie wody (głównie w przypadku konieczności dodatkowej wymiany zaworów odcinających przed licznikiem).

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji w sprawie wymiany wodomierzy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 22 101 06 27 (czynny pon. - pt. godz. 10:00-18:00 - koordynator wykonawcy wymiany wodomierzy Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.) lub przedstawicielem SM „Na Skraju” – tel. (22) 643 99 18 wewn. 155 lub 158.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju"

stan na dzień 02.11.2022 r.