Ogłoszenie 2

Informacja o przeglądach okresowych budynków SM „Na Skraju” w 2022 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane (P.B.):

  1. od dnia 08.08.2022 r. w godzinach 08:00-20:00 rozpocznie się obowiązkowy przegląd roczny części wspólnych we wszystkich budynkach (nie dotyczy lokali mieszkalnych i użytkowych - art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy P.B.),
  2. od dnia 08.2022 r. w godzinach 8:00-20:00 rozpocznie się obowiązkowy przegląd roczny we wszystkich budynkach w zakresie szczelności instalacji gazowej i drożności przewodów we wszystkich lokalach (mieszkalnych i użytkowych - art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy P.B.).

Sprawdzenia dokona firma  ALTUS BUDOWNICTWO, osoba do kontaktu w sprawie przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych: Pani Katarzyna Niewiadomska   tel. 500 525 467.

Terminy przeglądów zostaną wywieszone na klatkach schodowych i w gablotach informacyjnych budynków.

 

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju"

Harmonogram obowiązkowego przeglądu rocznego części wspólnych w zakresie sprawdzenia stanu technicznego obiektów budowlanych SM ”Na Skraju” – pdf

Harmonogram przeglądów rocznych stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowej - pdf